NAUKA JĘZYKA

Czy tradycyjna metoda nauki języka jest efektywna?

Jak to możliwe, że możemy spędzić kilka lat na nauce języka i finalnie nie móc go używać w komunikacji z innymi?

Dlaczego nawet doskonale znając reguły gramatyczne nie potrafimy mówić płynnie?

Jak to się dzieje, że mamy wiedzę o języku, ale nie jesteśmy w stanie się nim posługiwać?


Nauka języka

Tradycyjny model nauki języków zakłada naukę o języku (learning), a nie przyswajanie języka (language acquisition).

Model tradycyjny

Teoretyczne podstawy języka.

Nauka reguł gramatycznych.

Tabele z odmianą czasowników i listy słówek.

Podręcznik i ćwiczenia.

Nauka liniowa. Przerabiamy dany rozdział i „idziemy” dalej.

W tradycyjnym modelu zwykle uczymy się języka, najpierw słuchając teorii i wyjaśnień nauczyciela (często w języku ojczystym), a następnie ćwicząc dane zagadnienie na przykładach.

Język często jest traktowany jako statyczna materia, którą można zamknąć w reguły i nauczyć się na pamięć.

Jaka droga prowadzi do płynności?

METODA

Przyswajanie języka

Zgodnie z teorią doktora Stephena Krashena: Wszyscy przyswajamy języki w ten sam sposób.
Przyswajamy język poprzez kontakt ze zrozumiałymi treściami w tym języku.

Innymi słowy, kiedy rozumiemy to, co słyszymy. Nazywamy to – Comprehensible input (CI), czyli zrozumiałe treści. 

Zgodnie z Teorią Akwizycji Języków Obcych (SLA – Second Language Acquisition), gdy rozumiemy to, co słyszymy, mózg rozszyfrowuje nowy język i tworzy jego mentalną mapą. 

Przyswajamy język poprzez słuchanie treści, które są dla nas zrozumiałe i naturalną interakcję z nimi. Nie przyswajamy języka ucząc się jego teoretycznych podstaw i wypełniając ćwiczenia. Taki model nauki nie prowadzi do płynności w języku.

Doktor Stephen Krashen, amerykański lingwista oraz badacz, jest twórcą Teorii Akwizycji Języków Obcych (SLA).


W tym video (2:10) doktor Stephen Krashen przedstawia różnice pomiędzy modelem tradycyjnym i nauczaniem z Comprehensible input.

NAUKA

TEORIA + ĆWICZENIA = WIEDZA O JĘZYKU

PRZYSWAJANIE

ZROZUMIAŁY INPUT (CI) + INTERAKCJA = PŁYNNOŚĆ

PODSTAWY

Comprehensible input

Według doktora Krashena zrozumiały input (CI), czyli ekspozycja na treści, które są dla nas zrozumiałe, to jedyny sposób, w jaki możemy skutecznie przyswoić nowy język.

Z comprehensible input zanurzasz się w języku i stopniowo przyswajasz nowe struktury i słowa.

Nie musisz rozumieć każdego pojedyńczego słowa, ale kontekst i główny przekaz. Nie musisz znać zasad gramatycznych używanych struktur, najważniejsze, abyś je rozumiał. Nie ma potrzeby znać nazwy każdego czasu ani rodzajów zaimków.

Najpierw będziesz rozumiał nowy język, a potem zaczniesz w nim mówić.

Masz pytania?

Znajdź odpowiedzi na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Podstawową funkcją języka jest komunikacja.

Komunikacja

„In the end, learners get language in their heads  through interaction with the language in communicative contexts rather than through study and practice.”

BILL VANPATTEN – Profesor języka hiszpańskiego i przyswajania języków obcych.

Dlaczego jest to dla nas ważne, aby mówić w innych językach?

Chcemy komunikować się z innymi. Na kursach/zajęciach, gdzie celem jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, niezbędne jest używanie języka do komunikacji.

Porozumiewanie się, a nie ćwiczenie wybranych zagadnień gramatycznych w sposób sztuczny i pozbawiony kontekstu oraz funkcji.

Nauczyciele są odpowiedzialni za tworzenie warunków do prawdziwej i naturalnej interakcji z językiem.

STORYTELLING

Historie towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. Opowiadanie i słuchanie historii jest dla nas czymś zupełnie naturalnym.

Storytelling pozwala na dostarczenie dużej ilości zrozumiałego języka (CI) w naturalny i interesujący sposób.

Jest jednym z najefektywniejszych narzędzi w nauczaniu języków obcych.

Dlaczego?

Zanurzamy się w języku.

Kontekst pozwala zrozumieć nowe słowa.

Nieświadomie przyswajamy struktury gramatyczne.

Rysunki/zdjęcia ułatwiają zrozumienie.

Przyswajanie języka jest nie tylko naturalne i ekscytujące, ale także daje niesamowite rezultaty w stosunkowo krótkim czasie.

Możesz być zaskoczony, jak wiele będziesz rozumieć po zaledwie 10 godzinach zajęć z Comprehensible input!

Zaczynamy?

Zanurz się w hiszpańskim!

pl_PLPolski